• اشتراک

متون انگلیسی را خودتان ترجمه کنید
مشخصات و امکانات بسته نرم افزار
ترجمه متون انگلیسی تخصصی به جمله های فارسی
افزایش واژگان جدید به فرهنگ مترجم و ساخت فرهنگ شخصی توسط کاربر
ویرایشگر متن انگلیسی و فارسی با امکانات چاپ
تلفظ واژه/ متن انگلیسی
و...........
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر