• اشتراک

آموزش عملی و تئوری از مبتدی تا فوق حرفه ای
فیلم آموزش به زبان فارسی و انگلیسی
به همراه کتاب استانداردهای جوشکاری ولحیم کاری بر اساس استاندارد ملی آمریکا
بیش از 8 ساعت آموزش
تعمیر و بازسازی اجزاء بدنه خودرو
جوشکاری با گازآرگون
جوشکاری باقوس الکتریکی یا برق
برش با گازاستیلن یا هواگاز
و...............
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر