• اشتراک

- شامل بیش از چهارده هزار سوال فقهی به همراه جواب از رساله مراجع عظامآقایان امام خمینی ، خویی ، گلپایگانی ، سیستانی ، صافی گلپایگانی ، بهجت ، اراکی ، تبریزی ، فاضل لنکرانی- 120 جلد کتاب فقهی ( رساله عملیه بیش از 10 تن از مراجع )- مطالعه متن کتابها- جستجوی کلمه و جمله با سرعت بسیار بالا- چاپ سوال انتخابی با جوابهای گوناگون از منابع مختلف - چاپ قسمت هایی از کتاب- ابزارهای علمی مورد نیاز پژوهشگران ( اصطلاحات فقهی به زبان عربی و انگلیسی - صحاح جوهری - راویان و ترجمان نویسندگان .. . )- امکان تغییر قلمها و رنگها .
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.