• اشتراک

36 جلسه سخنرانی پیرامون واقعه کربلا: مرگ و زندگی در دو قاموس: ما و حسین(ع) - ابعاد و آفاق شکست ها و پیروزی ها - انسان های الهی، حرکات، تکاپوها و انگیزه ها - عاشورا نمودی از تناسب هدف و وسیله- حوادثی که حسین(ع) را برانگیخت - عاشورا قیامی در پرتو قانون - برای حسین بن علی(ع) چگونه گریه کنیم؟ - بررسی دیدگاهها و سعادت از نگاه امام حسین(ع) - همراه با حسین(ع) از صبر تا نماز - فلسفه بلند حسین -حادثه کربلا با چه اسلوب هایی قابل تفسیر است- حسین(ع) و مسئله حیات - حسین(ع) قهرمان مدیریت - نعمت شناسی امام حسین(ع) - ترتیب تاریخی حوادث کربلا - بایسته های تاریخ نگاری عاشورا- نوری که از حسین(ع) می تراود - ابهام زدایی های عاشورا- موضع عاشورا در زمینه عمل و عکس العمل و نماز - درسی که از حسین(ع) باید آموخت- رسالت هنر در خصوص حسین(ع) و عاشورا- حسین (ع) به نشان ابدیت- حسین(ع) و زندگی- نگاهی نو به اصول بشری در پرتو حسین(ع) - جایگاه برابری و برادری در حادثه عاشورا - امام حسین(ع) تجسم اسلام کل - حسین(ع) در پیشگاه تاریخ - حسین شناسی- اجمالی از فلسفه کنش و واکنش - راز و نیاز حسین(ع) در محراب توحید - آزادی درمکتب حسین(ع)- تفسیر مرگ از دیدگاه امام حسین(ع)- انسان سازی امام حسین(ع) - کربلا اوج شکوفایی اختیار- ابوالفضل در عاشورا از جهاد تا تعهد- اولین و آخرین گفتار یک کلام.
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر