• اشتراک

متن کامل 376 جلد از 160 عنوان کتاب های اصولی مرجع همراه با شناسنامه کامل - 6000 نمایه از 120 جلد کتاب اصول فقه ( 40 عنوان) - اصطلاح نامه اصول فقه شامل 8000 اصطلاح اصولی از 6 رده اصلی اصول فقه شامل: (اجتهاد و تقلید ، ادله ، اصول عملی ، تعارض و تعادل و تراجیح ، مباحث الفاظ ، ملازمات عقلی) - امکان نمایش جایگاه هر اصطلاح در نظام های الفبایی ، نظام یافته ، درختی و چرخشی - توضیحات مفهومی 3300 اصطلاح به همراه ارجاعات ( فرهنگنامه) - زندگینامه 250 تن از اندیشمندان اصول فقه - دسترسی به اصطلاحات از نمایش های الفبایی ، نظام یافته ، درختی و چرخشی - امکان جستجو در تمامی اطلاعات برنامه - امکان یادداشت برداری - امکان چاپ متنوع.
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر