• اشتراک

بیش از 1200 دقیقه صوت تلاوت مجلسی از 26 قاری برجسته جهان. قاریان: عبدالباسط محمد عبدالصمد ( 10 تلاوت) - عبدالوهاب طنطاوی ( 4 تلاوت) - احمد احمد نعینع ( 6 تلاوت) - محمود الخوشت ( 4 تلاوت) - محمود صدیق منشاوی ( 3 تلاوت) - محمد اللیثی ( 5 تلاوت) - محمد شحات انور ( 6 تلاوت) - مصطفی اسماعیل ( 1 تلاوت) - متولی عبدالعال ( 7 تلاوت) - راغب مصطفی غلوش ( 2 تلاوت) - عبدالفتاح طاروطی( 2 تلاوت) و قاریان برجسته دیگر : عبدالعزیز حسن ، عبدالواحد زکی رازی ، عبدالوارث عبدالعزیز - عبدالکریم قیطانی- احمد الرزیقی ، احمد شبیب ، انور شحات انور ، فرج الله شاذلی ، حجاج الهندوای ، حمزه مغازی حنطور ، محمد محمود طبلاوی ، محمد بدره حسین ، محمد بسیونی ، محمد سید الحب ، سید سعید.
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر