• اشتراک
DVD

14 دوره ترتیل کامل قرآن کریم (بیش از 350 ساعت صوت) از 14 قاری مشهور به تفکیک 114 سوره

قاریان: استاد پرهیزکار –  امام جمعه -  عبدالباسط- منشاوی- شاطری- سعدالغامدی- احمدالعجمی- شحات انور-  خلیل الحصری-
عبدالمبدی- سدیس- حذیفی- جبرئیل- عبدالمحسن. با محیط کاربری چهار زبانه (فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه)
با محیط کاربری چهار زبانه (فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه)
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.