• اشتراک
VCDکد805
فاطمه عشق حیدر- بنگر چشم پر آبم- با زهرا بود و نبودم می روی- ابرها با من بگریید –نبودی غربت حیدر ببینی- کسی که بی تو سر صحبت جهانش نیست- نگاه نور عینت آتشم زد- مناجات با امام زمان(ع)
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.