• اشتراک
VCDکد1039
خونه خرابم آقا – بازاین چه شورش است – دلامون پریشون آخرعزای ارباب – منودریاب غریب ارباب-ک ه ی ع ص دلم فقط تورومی خواهد- نام ابالفضل علی عاقل ومجنون می کنه – آقا جون دست وفات معمارخلقت منه – خواهم زنم پرتاخدا ، تامرکزدارالشفا- امشب دیگرمرغ دلم پرمی زنه- سینه بزن ، آی سینه زن – دل من عاشق می مونه لحظه شماریام وببین دوباره ارباب- بااجازه آقام امام رضا(ع)
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.