• اشتراک
برترین نرم افزارهای تخصصی مهندسی مکانیک جامدات
نرم افزارهای تخصصی مهندسی مکانیک جامدات ,ساخت و تولید
نوع بسته : 3 عدد dvd
لیست نرم افزارها:
1. 3DVIA Composer 6R2013 SP1 6.10.1.2085
2. Delcam FeatureCam 2013 R1 SP2 Build 19.2.0.17
3. Planit Edgecam 2013 R1
4. Cutting Optimization Pro 5.8.3.0
5. Delcam PostProcessor 2011 SP3 CR 6.2.2512
6. Geomagic Studio 2012
7. JewelCAD Pro 2.2.2
8. MSC Nastran 2012.2
9. SurfaceWorks 4.1
10. FastShip 6.1
11. GibbsCAM 2012 Plus 10.3.16.0 [32-Bit]
12. GibbsCAM 2012 Plus 10.3.16.0 [64-Bit]
13. MSC Patran 2012.2 [32-Bit]
14. MSC Patran 2012.2 [64-Bit]
15. Pointwise 17.00 R2 [32-Bit]
16. Pointwise 17.00 R2 [64-Bit]
17. SolidThinking Evolve 9.0
18. CNC Simulator 6.7.2.8
19. Delcam PowerMill Pro 10.0 SP7
20. MSC Adams 2012.1.3 [32-Bit]
21. MSC Adams 2012.1.3 [64-Bit]
22. Advanced Aircraft ***ysis 2.51
23. BobCad-Cam 24.01
24. Delcam Crispin LastMaker 2012 R1 SP1
25. Delcam Exchange 2013 R2 7.1.0006
26. Delcam PowerInspect 2012 R2 SP1 Build 12.2.0.1
27. Delcam PowerSHAPE 2013 SP4 CR 13.1.20
28. Runtime Libraries
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر