• اشتراک
مجموعه ارزشمند آموزش تصویری رساله توضیح المسایل
"مجموعه ارزشمند آموزش تصویری رساله توضیح المسایل
تهیه شده توسط: حوزه علمیه قم مدرسه شهیدین و مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی زیر نظر استاد فلاح زاده
نور احکام (1)
از تقلید تا پایان احکام طهارت:
مقدمه
ضرورت و مفهوم تقلید - تقسیم بندی احکام
مطهرات و انواع و احکام آبها
نجاسات، چگونگی نجس شدن اشیا پاک و تقسیم مفیدی از حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت
تطهیر لباس، فرش و پارچه با آب کر یا قلیل
چگونگی تطهیر بدن و ظروف با آب کر یا قلیل
تطهیر زمین و اشیا دیگر با آب کر یا قلیل
کلیات وضو و اعمال آن
نیت وضو، شستن صورت و احکام آنها
مسایل مربوط به شستن دستها
مسح سر و پاها
شرایط وضو
وضوی ارتماسی و مسایل آن
وضوی جبیره،انواع زخم و شکستگی و احکام آنها
مبطلات وضو
غسل و انواع آن
کلیات مربوط به غسل ترتیبی
نیت و شستن سر و گردن در غسل
شستن طرف راست و طرف چپ بدن
غسل ارتماسی و احکام آن
شکیات غسل
احکام و آداب محتضر
احکام غسل، کفن، حنوط،نماز و دفن میت
تیمم صحیح و موارد جواز آن
برخی مسایل مورد ابتلا در تیمم
نوراحکام (2)
از ابتدای نماز تا آخر شکیات
مقدمه
نماز،تقسیمات و مقدمات آن
طهارت ظاهری(پاکی بدن و لباس از نجاست)
پوشش نمازگزار و احکام آن
احکام لباس و حجاب و نگاه
تقسیم بندی افراد محرم و نامحرم
احکام وقت نماز
قبله و احکام مربوط به آن
مکان نمازگزار و مسایل آن
احکام مسجد
اذان و اقامه
واجبات نماز و تقسیم ارکان و غیر ارکان
نیت،تکبیرة الاحرام و قیام
قرائت و مسایل مربوط به آن
احکام رکوع
مباحث مربوط به سجده
تشهد و سلام
ترتیب و موالات
قنوت و تعقیبات
سجده سهو و موارد آن
مبطلات نماز
شکیات نماز
نوراحکام (3)
از نماز قضا تا روزه:
مقدمه
نماز قضا
نماز جماعت
شرایط نماز جماعت
پیوستن به جماعت
نماز جمعه
نماز عید
نماز آیات
نماز مسافر
احکام قرآن
آداب مقدمات نماز
آداب اذان تا قیام
آداب قرائت و رکوع
آداب سجده
آداب قنوت و تعقیبات
آداب جماعت
مکروهات نماز
نوراحکام (4)
از روزه تا معاملات:
مقدمه
نمازهای مستحب
روزه
نیت روزه
مبطلات روزه
قضا و کفاره
زکات فطره
اعتکاف
اهمیت زکات
موارد زکات
مصرف زکات
اهمیت خمس
موارد خمس
مصرف خمس
انفال
امر به معروف و نهی از منکر
جهاد و دفاع
نوراحکام (5)
از معاملات تا آخر رساله:
مقدمه
خرید و فروش
احکام خرید و فروش
ربا
شفعه
اجاره
قرض
مضاربه
صدقه و هدیه
وقف
نذر، قسم
اشیا پیدا شده
اهمیت ازدواج
خواستگاری، مهریه
احکام عقد
احکام ازدواج
وصیت
ارٍٍث
حدود و تعزیرات
برخی از گناهان
خاتمه
مجوز:25-996587 "
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر