• اشتراک

آموزش طراحی قالب های تزریق پلاستیک و ورقکاری در نرم افزار کتیا
آموزش محیط های کاری Core &Cavity Design (طراحی سنبه و ماتریس قالب)،Mold Tooling Design (طراحی اجزای قالب)، Sheetmetal Design (ورقکاری)
همراه با مثال های دارای کاربرد در صنعت
قابل استفاده برای تمام ورژن های نرم افزار کتیا
همراه با ذکر نکات کاربردی و حرفه ای
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر