• اشتراک
قابل نصب روی تمام خودروهای کاربراتوری 4سیلندر6سیلندرو8سیلندر
این کیت بین کویل ودلکو نصب کرده وباعث چند برابر شدن جرقه برق دلکو به شمع میشود که این امر باعث کاهش مصرف اتومبیل وافزایش شتاب میشود
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر