• اشتراک
نام رشته و گرایش:مهندسی برق-الکترونیک- مقطع کارشناسیتعداد کل صفحات:85
نام پروژه : مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال و طراحی و شبیه ساری آن با matlb simulink
نام رشته و گرایش:مهندسی برق-الکترونیک- مقطع کارشناسی
تعداد کل صفحات:85
فرمت: word (doc)
دارای فایل های - matlb simulink word- pdf- powerpoint ومنابع اصلی
توضیح: در این پروژه علاوه بر بررسی مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال و آخرین پیشرفتها در این زمینه ، شبیه سازی ساختار و عملکرد مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال ودیجیتال به آنالوگ با نرم‌افزارMATLAB SIMULINK و نتایج شبیه سازی ارائه شده است. همچنین طراحی کاربردی یک نمونه مبدل آنالوگ به دیجیتال بیان شده است.
خلاصه و فهرست
چکیده:
از هنگامی که سیستمهای پردازشگر دیچیتال مطرح شده اند این مسئله نیز به همراه آن مطرح شد که چگونه می توان یک سیگنال آنالوگ را به یک سیستم دیجیتال وارد کرد و به طور متقابل ، چگونه باید سیگنالهای دیجیتال خارج شده از سیستمهای دیجیتال را به دنیای آنالوگ تحویل داد. در اینجا بود که ضرورت ساخت مبدلهای آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ احساس شد و انواع مختلفی از مبدلهای فوق معرفی شد. ارائه طرحهای جدید و ایده های نو به منظور بهبود کیفیت این مدارها تا امروز ادامه دارد و به نظر می رسد تا زمانی که سیگنالهای آنالوگ و دیجیتال وجود داشته باشند، این مبدلها به پیشرفت خود ادامه دهند.
این پایان نامه به بررسی مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ ، انواع و کاربرد آنها می پردازد. در فصل اول مقدمه‌ای بر مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ بیان شده است. در فصل دوم مبدل‌های دیجیتال به آنالوگ به اختصار بررسی شده است. در فصل سوم مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال و انواع آن مورد بررسی قرار گرفته است و مدارها و شکلهای مهمترین انواع این مبدل ها ارائه شده است. در فصل چهارم طراحی و شبیه سازی ساختار و عملکرد مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال ودیجیتال به آنالوگ با نرم‌افزارMATLAB SIMULINK و نتایج شبیه سازی ارائه شده است. در فصل پنجم طراحی کاربردی یک نمونه مبدل آنالوگ به دیجیتال بیان شده است. در فصل آخر نیز نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه شده است
کلمات کلیدی: مبدل آنالوگ به دیجیتال، مبدل شیب، مبدل تقریب متوالی ، مبدل فلاش، مبدل سیگما دلتا، ،مبدل دیجیتال به آنالوگ، تکنولوژی CMOS، نرم‌افزار MATLAB
فهرست
فصل اول: مقدمه و کلیات
1-1 مقدمه کلی
1-2 تعریف مبدلهای آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ
1-3 انواع مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال
فصل دوم: مبدل‌های دیجیتال به آنالوگ
2-1 مقدمه
2-2 مبدل دیجیتال به آنالوگ چیست
2-3 ساختار مبدل‌های دیجیتال به آنالوگ
فصل سوم: مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال
3-1 مقدمه
3-2 اصول تبدیل آنالوگ به دیجیتال
3-3 نحوه تقسیم بندی مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال
3-4 انواع مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال
3-4-1 مبدل های انتیگرال گیر
3-4-2 مبدل های شیب
3-4-3 مبدل های تقریب پی در پی (متوالی)
3-4-4 مبدل های فلاش
3-4-5 مبدل های سیگما دلتا
3-4-5-1 مبدل سیگما دلتا چیست؟
3-4-5-2 اساس کار مبدل های سیگما دلتا
3-4-5-3 ساختار و بلوک دیاگرام مبدل سیگما دلتا
3-4-5-4 ویژگیهای مبدل سیگما دلتا
3-5 مقایسه کیفی انواع مبدلهای آنالوگ به دیجیتال
3-6 توان مصرفی و سرعت تبدیل در مبدل های A/D
3-7 بررسی بیشتر برخی قطعات مرتبط با مبدل های A/D
3-7-1 مبدل جریان به ولتاژ
3-7-2 تقویت کننده های نمونه بردار و نگه دارنده (S/H)
3-7-3 مالتی پلکسرآنالوگ
3-8 تست مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال
3-8-1 ضرورت تست مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال
3-8-2 انواع روشهای تست مبدلهای آنالوگ به دیجیتال
3-8-3 روش هیستوگرام
3-8-4 روش تبدیل فوریه سریعFFT) )
3-8-5 روش sine fit
فصل چهارم طراحی و شبیه سازی مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال با MATLAB SIMULINK
4-1مقدمه
4-2 عناصر و اجزای استفاده شده در شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال
4-3 توضیح مراحل شبیه سازی
4-4 شبیه سازی فلیپ فلاپ D مبتنی بر گیت های NAND
4-5 شبیه سازی شمارنده دیجیتال 6 بیتی
4-6 شبیه سازی مبدل دیجیتال به آنالوگ
4-7 شبیه سازی مبدل آنالوگ به دیجیتال
4-8 ارائه و بررسی نتایج شبیه سازی
فصل پنجم: طراحی یک نمونه مبدل آنالوگ به دیجیتال سیگما - دلتا
5-1 مقدمه
5-2ساختار مدولاتور
5-3 طراحی مدولاتور در سطح سیستمی
5-4 طراحی مداری بلو کهای سازنده مدولاتور
5-5 مدار فیدبک مد- مشترک
5-6 مدار مقایسه گر
5-7 مدار تولید کلاک
5-8 بافر خروجی
5-9سوئیچ های مدار
5-10 خلاصه مشخصات مدولاتور
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مراجع
فصل ششم این پایان نامه
نتیجه گیری و پیشنهادات
امروزه به دلیل مزیت های عمده پردازش سیگنال های دیجیتال، طراحی مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال مورد نظر می باشند . این مزیت های عمده باعث شده اند که تکنولوژی مدارهای مجتمع در جهت طراحی مدارهای دیجیتال توسعه داده شوند . پایین آوردن ولتاژ منبع تغذیه ، کم کردن سطح لازم برای ساخت تراشه از جمله پیشرفت های تکنولوژی های حاضر می باشند اما به دلیل اینکه دنیای واقعی یک طبیعت آنالوگ است ، بایستی طراحی مبدلهای آنالوگ به دیجیتال نیز با ولتاژهای پایین و در کنار مدارهای دیجیتال در داخل یک تراشه صورت گیرند. طراحی مدارهای دیجیتال با استفاده از تکنولوژیCMOS به علت قابلیت مجتمع سازی بالا، توان مصرفی کم و قیمت پایین به روشی متداول برای ساخت مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال در آمده است.
در این پایان نامه با بررسی و شبیه سازی مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال نتایج زیر حاصل شد
• مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال نرخ نایکوئیست برای کاربردهای سرعت بالا و دقت پایین طراحی و ساخته می شوند.
• بهترین ساختار برای پیاده سازی مبد لهای آنالوگ به دیجیتال با دقت بالا (مثل مبدل های صوتی( مبدل های سیگما- دلتا هستند . این مبدل ها بر اساس مدولاسیون سیگما دلتا ، دستیابی به دقتهای بالای تبدیل را بدون نیاز به به قطعات آنالوگ دقیق و المانهای تنظیم شده میسر ساخته اند.
• مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال تقریب پی در پی، مبدل های بسیار بهتری از مبدل های شیب هستند.
• مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال فلاش دارای سرعت بالا در تبدیل سیگنال از آنالوگ به دیجیتال هستند ولی هزینه ساخت نسبتا بالاتری هم دارند.
• مبدل‌های دیجیتال به آنالوگ به عنوان یک وسیله مجزا از مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال یا به عنوان بخشی از مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال به کار می روند ودر مقایسه با مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال به عنوان یک وسیله ساده مطرح هستند. این مبدل ها بر خلاف مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال از تنوع کمی برخوردار هستند و شکل و ساختار مشابه به همی دارند.
موارد زیر به عنوان ادامه تحقیق حاضر پیشنهاد می گردد.
• بررسی مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال در مد جریان
• بررسی و طراحی مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال با توان کم و سرعت تبدیل بالا
• بررسی فرایند ساخت و تولید مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال
• ساخت یک نمونه مبدل آنالوگ به دیجیتال
• پیاده سازی روشهای تست مبدلهای آنالوگ به دیجیتال در نرم‌افزار matlab
• بررسی انواع و کاربردهای مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال سیگما دلتا
******************************************************
کلیه محصولات این فروشگاه دارای گارانتی تعویض رایگان است
سایت این فروشگاه در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است
ارسال سریع به تمام نقاط کشور با پست سفارشی یا پیشتاز
پس از ثبت سفارش ، شناسه سفارش را برای پیگیری های بعدی یادداشت کنید
این محصول در قالب بسته بندی شکیل و ضد ضربه ارسال می شود
این محصول دارای پشتیبانی بعد از خرید به صورت تلفنی می باشد
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر