• اشتراک
آموزش تصویری درس مکانیک سیالات 1و2
آموزش تصویری مفاهیم درس مکانیک سیالات 1و 2 دانشگاهی ( 75 مبحث آموزشی)
مفاهیم و تعاریف اولیه مکانیک سیالات، استاتیک و دینامیک سیالات، تحلیل حجم کنترل برای سیالات،
آنالیز ابعادی، تحلیل دیفرانسیلی جریان، لایه مرزی، جریان داخلی و خارجی لزج، ماشین های سیالی، جریان در کانال ها
شامل مثال ها و مساله های نمونه حل شده متعدد
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر