• اشتراک

آموزش برای نوزادان و کودکان
DVD 1: آشنایی با حیوانات، آشنایی با اعداد، آشنایی با وسایل نقلیه
DVD 2: آشنایی با منظومه شمسی، آشنایی با مزرعه، آشنایی با فصل ها
DVD3: آشنایی با موزیک، آشنایی با آب، آشنایی با اشکال
DVD 4: آشنایی با حیوانات در شرایط آب و هوایی مختلف، کریسمس، آشنایی با حروف
DVD 5: آشنایی با اطراف خانه، آشنایی با اطراف شهر
DVD 6: آشنایی با اولین حرکات کودک، وقت خواب، نشانه اولین ها
DVD7: آشنایی با علوم فیزیک با استفاده از اسباب بازی و موسیقی
و...
کودکان بسیار کنجکاو و عاشق ماجرا جویی هستند، حتی کوچکترین اکتشاف برای آنها بسیار سرگرم کننده و جالب است
جهان فضایی بسیار رنگارنگ و آماده یرای کاوش است.
ما نیز از این فلسفه استفاده کرده و فضا را برای کودکان طوری طراحی کرده ایم که اکتشافات جدید در جهان هستی
بسیار لذت بخش و بامزه جلوه داده شده است دانشمند کوچولو نرم افزاری تعاملی با کیفیت بالا است که زبان و هنر را با روشی لذت بخش و مناسب با سن کودکان به آنها می آموزد.
از 6 ماه تا 6 سال
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر