• اشتراک

نرم افزار چند رسانه ای شهر فرنگ
آموزش تصویری بیش از هزار لغت انگلیسی
در قالب شعر، داستان و بازی
Games:
نجات گربه، گروه ها، دوتایی ها
Dictionary:
رنگ ها و اعداد، اجزای بدن، ماشین ها و...
Crosswords:
جدول کلمات، کارتون
guran:
نماز، سوره حمد و توحید
Poems:
سینا و مینا، با حیوانات مهربان باش و...
این نرم افزار برای افرادی که با حروف الفبای انگلیسی آشنایی کامل داشته باشند مناسب می باشد.
ویژه کودکان بالای 3 سال
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.