• اشتراک
دنیایی پنهان از صداهای خاص مینیاتوری!به همراه فیلم اموزشی کار با نرم افزار
دنیایی پنهان از صداهای خاص مینیاتوری!
و صداهایی که برای تولید صداهای کودکانه و اسباب بازی فرم نیاز هست
لطفا به عکسهای بیشتر و دموی صوتی سایت سازنده توجه فرمایید
به همراه فیلم اموزشی کار با نرم افزار
سایت سازنده :
http://impactsoundworks.com/products/tuned-percussion/curio-cinematic-toy-piano
لینک حاوی فایل اطلاعات بیشتر با فرمت پی دی اف :
http://impactsoundworks.com/docs/CURIO_Manual.pdf
هر چند کسانی هستند در جزئیات بزرگ ایده آل برای فیلم و تلویزیون و بازی آهنگسازان، تحفه چکش پیانو ساده به مراتب بیشتر از اسباب بازی و صداهای plucked شامل. آهنگسازان ثروت از مواد از جمله سینت اثیری، دوگو بازدید, شیپور خاموشی، تق تق، بافت های روح و ambiances، متورم مربوطه به اهنگ صدا و نا موزون، اثرات عمیق و عناصر طراحی صدا را پیدا خواهد کرد.
Curio: Cinematic Toy Piano is a unique Kontakt 4+ sample library featuring a deeply-sampled, prepared, and deconstructed toy piano (also known as a miniature grand, or kinderklavier). Recorded and designed by Ali Lacey, the library contains a wide range of tonal, atonal, textural, and designed sounds d using both acoustic and post-production synthesis/processing techniques.
Ideal for film, TV, and game composers, Curio icludes far more than simple toy piano mallets and plucked sounds, though those are icluded in great detail. Composers will find a wealth of material including ethereal plucks, percussive hits, taps, ratchets, airy textures and ambiances, tonal and atonal swells, deep impacts, and sound design elements.
Features:
Mallet & pluck articulations, deep-sampled.
Bowed ambiance, tapping, shaking textures.
Processed percussive hits - taps, deep hits, wet hits, reverberance.
Natural percussive sounds.
Deep bass plucks and FX.
Hybrid airy/synthesized and chromatic sounds.
Intimate micing.
Beautiful scripted UI with further sound design controls: envelope, filter, delay, reverb, lofi, chorus, FX, etc.
23 patches for Kontakt 4+.
1,400+ samples as both NCW and standalone WAV for further editing.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.