• اشتراک
مجموعه ای از سمپلهای ساخته شده موسیقی الکترونیک شامل انواعBasic Percussion , Clubby Mixed Styles,
مجموعه ای از سمپلهای ساخته شده موسیقی الکترونیک شامل انواع
Basic Percussion , Clubby Mixed Styles, Fat Basslines ,
High Quality Progressive Staff , Modern Sequences
و همچنین انواع FX , Pad , Intros در 3 فرمت مختلف rx2 و Wav و rfl
این مجموعه حاصل همکاری 2 Dj معروف به نامهای DjHarsh هندی و Dj Tom Bone
که توسط کمپانی Best Service تهیه و ارایه شده است.
توضیحات کاملتر به زبان انگلیسی:
Want that deep, dark, tricky club style for your next piece?
Look no further, Down in Progress delivers the goods!
DJ Harsh and DJ Tom Bone serve up the finest loops and samples,
construction kits and single samples. Loops with basic stuff like
hi-hats and rides will improve and refine your productions.
Fat bass lines, up-to-date modern sequences without drums,
extremely groovy sounding track loops that will make the sun rise,
specially edited sounds (granular synthesis), weird FX single sounds
and evolving pads + atmospheres. All loops iclude BPM. Progressive
club stuff with this special touch U.K.
Trance and \"non cheap Techno\". No fillers guaranteed!.
Formats icluded: WAV Format, Rex2 Loops, Audio Format, Reason Refill
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.