• اشتراک

توانایی حل مسائل استاتیکی و دینامیکی و حرارتی و...
توانایی مدل کردن تغییر شکل های بزرگ در حالت های دو بعدی و سه بعدی
کتابخانه وسیعی از المان ها شامل مجموعه کاملی از المان ها
توانایی بالا در مدل کردن تماس یا برخورد و...
حل مسائل متداولاجزا محدود مانند تحلیل های استاتیکی، دینامیکی، حرارتی و...
همراه با فیلم آموزشی و راهنمای نصب و اتوران اختصاصی
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر