• اشتراک

آموزش با بیانی ساده و قابل فهم
بدون محدودیت در دفعات نصب
بیش از 7 ساعت آموزش
ارائه نمونه های کاربردی در مدت آموزش
به همراه نرم افزار EDIUS
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر