• اشتراک
نوشته : شارون لچر،ناشر : شباهنگ،ترجمه : مهدی قراچه داغی،موانع را به فرصت های مناسب تبدیل کنید
کتاب در یک قدمی طـــلا
موانع را به فرصت های مناسب تبدیل کنید
نوشته : شارون لچر-گرگ رید
ناشر : شباهنگ
ترجمه : مهدی قراچه داغی
شابک : 978-600-130-004-2
تعداد صفحات : 209
شمارگان چاپ : 2000
نوبت چاپ : اول - 1389
لیتوگرافی : صدف
قیمت پشت جلد : 3500 تومان
درباره کتاب :
این کتاب به شکلی بازگو کننده ی نظرات ناپلئون هیل در کتاب \"بیندیشید و ثروتمند شوید\" است که درباره ی موفقیت در کار و زندگی نوشته شده است . در این کتاب نظرات موفق ترین کارفرمایان جهان درباره ی موفقیت درج شده است. معادله ی موفقیت خود را بنویسید و بدانید که در یک قدمی طلا قرار گرفته اید.
فهرست مطالب :
سرآغاز
یادداشت نگارندگان
پیش گفتار
فصل اول : دست خالی
فصل دوم : بیداری
فصل سوم : کاشتن بذرها
فصل چهارم : از میان دره ها
فصل پنجم : برجسته
فصل ششم : برنامه ریزی برای موفقیت
فصل هفتم : اشتیاق
فصل هشتم : برنامه ریزی را متوقف کنید
فصل نهم : هدفمند
فصل دهم : مغزهای متفکر
فصل یازدهم : فیجی و فراتر از آن
فصل دوازدهم : باور داشتن خود
فصل سیزدهم : فرصت های مناسب
فصل چهاردهم : نگرش
فصل پانزدهم : همکاری
فصل شانزدهم : شجاعت تغییر کردن
فصل هفدهم : تسلیم نشوید
فصل هجدهم : شجاعت موفق شدن
فصل نوزدهم : درایت رولودکس
فصل بیستم : شروعی جدید
فصل بیست و یکم : راه اندازی
موخره
ختم مقال
ضمیمه
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر