• اشتراک
مجموعه ای غنی متشکل از 20 قطعه تمام و کمال ساخت موسیقی سبک Acoustic Indie Pop با صداهای جدید
مجموعه ای غنی متشکل از 20 قطعه تمام و کمال ساخت موسیقی سبک Acoustic Indie Pop با صداهای جدید و استفاده نشده
559 قطعه لوپ
لیست سازها همراه با تعدا هر کدام :
Banjo (22 Audio Files
Bass (62 Audio Files
Drums (87 Audio Files
Fiddle and Violins (28 Audio Files
Guitar - Acoustic (57 Audio Files
Guitar - Steel and Slide (22 Audio Files
Guitar - Baritone (28 Audio Files
Guitars - Mandolin (21 Audio Files
Guitars - Electric (25 Audio Files
Guitars - Nylon and Resonator (12 Audio Files
Percussion Samples (255 Audio Files
- Bongos
- Congas
- Cymbals
- Hi-Hat
- Kick
- Misc
- Shaker
- Snare
- Tambourine
- Toms
Percussion (99 Audio Files
- Bongos
- Congas
- Shaker
- Cajon
- Cymbals
- Handclaps
- Woodblock
- Tambourine
- Towel Toms
- Handsnare
- Washboard
- Mallet Toms
Pianos and Organs (21 Audio Files
Ukulele (23 Audio Files
Vocal - Female (59 Audio Files
لازم به ذکر است کیفیت این محصول بسیار بالاست چه از نظر تنظیم وچه کیفیت

قابل استفاده در kontakt

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دموی صوتی محصول :
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/tdgp09a.mp3
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/tdgp09b.mp3
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/tdgp09c.mp3
لینک کمپانی سازنده حاوی اطلاعات بیشتر :
http://www.bigfishaudio.com/detail.html?514914
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.