• اشتراک
مجموعه اي بسيار قابل توجه از 32 قطعه معروف گيتاري كه گروههاي نوازنده در قهوه خانه سن ديگو اجراداشتن
مجموعه ای بسیار قابل توجه از 32 قطعه معروف گیتاری که گروههای نوازنده در قهوه خانه سن دیگو اجرا داشته اند.
کیفیت این محصول بسیار بالاست و هر قطعه دارای فایل کامل صوتی و ترک های مجزای تشکیل دهنده میباشد.
شامل 4.7 گیگا بایت
سازهای تشکیل دهنده محصول :
Drums
Electric Guitars
Acoustic Guitars
Basses (fretted and fretless) Pianos
Congas
Bongos
Djembes
Shakers
Tambourines
Violins
Wurlitzers
Mellotrons
دموی صوتی محصول :
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/chok1.mp3
لینک کمپانی سازنده حاوی اطلاعات بیشتر :
http://www.bigfishaudio.com/detail.html?511999
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.