• اشتراک

نرم افزار هوشمند آموزش زبان از طریق داستان
مجموعه سوم: سطح پیشرفته، شامل 5 رمان با متن کامل (64 ساعت کتاب صوتی)
نوولا نرم افزاری است که به کمک مجموعه ای از بهترین داستان های ادبیات جهان و با استفاده از سیستم یادگیری لایتنر
دامنه لغات، قدرت شنیداری و درک زبان انگلیسی شما را افزایش می دهد.
بیش از 60 ساعت کتاب صوتی، همراه با نمایش همزمان متن اصلی (بدون ترجمه)
سیستم هوشمند لایتنر، برای به حافظه سپردن کلمات سخت. (بر اساس تئوری لایتنر)
امکان ساخت لایتنر با استفاده از کلمات داستان ها + مجموعه کلمات 504، 1100، TOEFL، News و کارشناسی
امکان ترجمه لغات انگلیسی به فارسی و بالعکس (همزمان با مطالعه داستان و تنها با یک کلیک) و...
دیکشنری: وجود سه دیکشنری قدرتمند در صفحه مطالعه داستان
1. دیکشنری ویژه نوولا (146.000 کلمه) 2. Oxford (انگلیسی به انگلیسی) 3. (Google Translate (Online
چند کاربری: برای استفاده همزمان چند نفر بدون آنکه در سیستم آموزشی کاربر، خللی وارد شوذ.
و...
NOVELLA دارای 5 سطح است که در 3 بسته بندی مجزا آماده شده و دارای 39 داستان ترجمه شده و 5 رمان است.
NOVELLA 3 شامل متن کامل 5 رمان مشهور می شود.
داستان دو شهر، نوشته چارلز دیکنز
کلبه عمو توم، نوشته هریت پیچر استو
آلیس در سرزمین عجایب، نوشته لوئیس کارول
مزرعه حیوانات، نوشته جورج اورول
چین ایر، شارلوت بونته
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.