• اشتراک

آخرین نسخه نرم افزار Autodesk INVENTOR
راهنمای نصب به زبان فارسی
اتوران اختصاصی
ویژگی های نرم افزار:
محیط ترسیمات 2 بعدی 2D Sketch و سه بعدی 3D Sketch
محیط طراحی قطعات سه بعدی (Part Modeling)
محیط طراحی الکترونیکی که شامل 1 طراحی بردهای الکترونیکی و 2 سیم کشی قسمت های مختلف یک دستگاه است.
محیط اندازه گذاری و ارایه نقشه های اجرایی Drawing
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.