• اشتراک
ریتمهای Techno , Minimal house و با محوریت نوازندگیهای ریتم و ملودیهای بسیار زیبای
ریتمهای Techno , Minimal house و با محوریت نوازندگیهای ریتم و ملودیهای بسیار زیبای
شامل 75 عدد کیت و 1,258 قطعه لوپ و سمپل شامل
bassloops, synthloops and drum and percussion loops
قابل اجرا در Elastik Player
دموی صوتی محصول :
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/sobl1a.mp3
http://demo3.bigfishaudio.net/demo/sobl1b.mp3
لینک کمپانی سازنده حاوی اطلاعات بیشتر :
http://www.ueberschall.com/en/product/68/Sounds-Of-Berlin;jsessionid=16a4no4r5kxksllpeqqf7z4
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.