• اشتراک

جامع ترین آموزش رویت آرشیتکتور
برای مبتدی ها و حرفه ای ها
به همراه نرم افزار Revit Architecture 2015
سر فصل موضوعات مجموعه آموزشی Revit Architecture 2015:
مقدمه ای بر نرم افزار Revit Architecture
نگاهی بر ایجاد مدل شامل و Reference Plane ها
بررسی دیوارها
بررسی خصوصیات دیوار
آشنایی با نحوه ایجاد دیوار و بررسی تنظیمات آن
بررسی نحوه کار کردن با درب ها
بررسی نحوه کار کردن با پنجره ها
ایجاد منظرهای مختلف
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.