• اشتراک

جامع ترین آموزش رویت استراکچر
برای مبتدی ها و حرفه ای ها
به همراه نرم افزار Revit Structure 2015
سر فصل موضوعات مجموعه آموزشی Revit Structure 2015:
مقدمه ای بر نرم افزار Revit Structure و بررسی رابط کاری
آشنایی با نحوه ترسیم دیوار
بررسی درب ها و Level ها
آشنایی با نحوه ترسیم کف های Structural
آشنایی با نحوه ایجاد ستون ها
بررسی نحوه ترسیم سقف ها
بررسی سطوح شیب دار و نحوه ایجاد آنها
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.