• اشتراک
شماره مجوز: 155/93/90902
ماه عسل 93
تاریخ انتشار: رمضان 1393
تهیه کننده و مجری: احسان علیخانی
موضوع: اجتماعی
پیرامون برنامه: ماه عسل نام برنامه ای اجتماعی و تاثیر گذار در ساعات افطار هست که هر سال در ماه مبارک رمضان با حضور مهمانان ویژه به بررسی زندگی خصوصی و مشکلات شخصی آنان میپردازد. این برنامه امسال نیز توسط احسان علیخانی اجرا گردید...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.