• اشتراک
نوشته : حمیده اثنی عشری،ناشر : سازمان بورس؛نقش حسابداری در مدیریت سرمایه
کتاب ناحساب های یک حسابدار
نوشته : حمیده اثنی عشری
ناشر : سازمان بورس
ترجمه : -
شابک : 978-600-5959-62-8
تعداد صفحات : 148
شمارگان چاپ : 1000
نوبت چاپ : اول- 1393
لیتوگرافی : -
قیمت پشت جلد : 9000 تومان
درباره کتاب :
در دنیای یک حسابدار خط های زیادی زندگی می کنند؛خط هایی که ترسیم شان،مشاجره هایی داغ را به همراه دارند؛خط هایی که گاه با قلم هنجارها و گاه با قلم اثبات ها رسم می شوند؛خط هایی مقدس که به قیاس و ثبات تعبیرش می کنند.یک حسابدار با معنای محدودیت به خوبی اشنا است و با آن خو گرفته است تا به جایی که دیگر حضورش را حس نمی کند.دنیای یک حسابدار پُر از فرض هایی است که شاید هیچ گاه نه آمدنشان را بفهمی و نه رفتنشان؛ به همان سرعتی که پذیرای ورودشان هستی ،خروجشان را هم بدرقه می کنی. گرچه برخی از آنها مهمان هایی دیرینه اند که صاحبخانه را بی حضورشان اعتباری نیست.
فهرست مطالب :
فهرست اجمالی
دروس پایه
دروس میانه
دروس پیشرفته
فهرست تفصیلی
سخن ناشر
سخن مؤلف
مقدمه : تشریح دنیای یک حسابدار
دروس پایه
درس اول : حسابدار و عشق
درس دوم : توازن،قصه ی دیرینه ی دنیای حسابداری
درس سوم : تحلیل صورت های مالی
درس چهارم : یک عدد به نام تعداد
درس پنجم : نور و حقیقت حسابداری
درس ششم : هزینه نام دیگر مرگ بود
درس هفتم : بهای تمام شده
درس هشتم : کدامین فرزند را توان مقابله با مادر است ؟
درس نهم : آواز حقیقت
دروس میانه
درس دهم : یک عدد که اشتباه بود
درس یازدهم : ارزش های حسابداری و سرنوشتی به نام حساب
درس دوازدهم : حق،مهمانی ناخوانده
درس سیزدهم : سهم شناور و مسافرخانه ای به نام سرمایه گذاری کوتاه مدت
درس چهاردهم : در جستجوی شناخت
درس پانزدهم : ارائه ی صادقانه
درس شانزدهم : گزارش حسابرس
دروس پیشرفته
درس هفدهم : گزارش حسابداری و ارزشی به نام افزوده
درس هجدهم : رویداد تعهدآور
درس نوزدهم : قضاوت مدیریتی
درس بیستم : ارتباط ارزشی
درس بیست و یکم : حسابداری اثباتی،هنجاری بی پایان
درس بیست و دوم : الگوی غالب
درس بیست و سوم : حسابداری به عنوان یک واقعیت اقتصادی
درس بیست و چهارم : حسابداری به عنوان یک ایدئولوژی
درس بیست و پنجم : کسی که به او تقدیم کردم
منابع و مآخذ
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.