• اشتراک

آموزش جامع در سطوح مقدماتی و پیشرفته
آموزش به شیوه مولتی مدیا
به همراه فایل پروژه های آموزش داده شده
13 ساعت آموزش
مطالبی که در این مجموعه خواهید آموخت:
مرور کلی بر نرم افزار Hysys
آشنایی با ترمودینامیک و انواع معادلات خاصیت
معرفی و شبیه سازی تجهیزات انتقال سیال
تجهیزات انتقال حرارت
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.