• اشتراک

آموزش جامع در سطح مقدماتی و پیشرفته
آموزش به شیوه مولتی مدیا
مطالبی که در این مجموعه خواهید آموخت:
مفاهیم اولیه طراحی داخلی
آشنایی اولیه با Desing 2020
ترسیم دیوارها و دریچه ها
قرار دادن لوازم خانگی، کابینت های زمینی، دیواری و ایستاده
ایجاد جزیره
سایر امکانات Desing 2020 و...
9 ساعت آموزش
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.