• اشتراک
میشا و کوشا پنجم دبستان : آموزش فارسی ، ریاضی و علوم، اجتماعی، قرآن و هدیه های آسمان توسط معلم مطابق با آخرین تغییرات کتاب های درسی 248 بازی آموزشی منطبق بر تمرین های کتاب درسی 333 بخش آموزشی شامل: فیلم، انیمیشن و آزمایشگاه مجازی و فلش کارت
میشا و کوشا پنجم دبستان :
آموزش فارسی ، ریاضی و علوم، اجتماعی، قرآن و هدیه های آسمان توسط معلم مطابق با آخرین تغییرات کتاب های درسی
248 بازی آموزشی منطبق بر تمرین های کتاب درسی
333 بخش  آموزشی شامل: فیلم، انیمیشن و آزمایشگاه مجازی و فلش کارت
آشنایی دانش آموز با راهبردهای حل مساله های ریاضی
ارزشیابی کیفی_توصیفی دانش آموز پس از پایان هر درس
انیمیشن های بدنستان جهت آشنایی با بدن انسان
استفاده از فلش کارت برای یادگیری بهتر
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.