• اشتراک

ویژگی های ممتاز این بسته نرم افزاری:
در این نرم افزار تعداد قابل توجهی فیلم، آزمایش تمرین های تعاملی و آلبوم های عکس مرتبط با فصلهای کتاب در داخل صفحات کتاب هوشمند قرار داده شده است.
مزیت دیگر این نرم افزار امکان استفاده از تمامی صفحات، کتاب درسی با قابلیت ورق خوردن توسط کاربر وامکان درشت نمایی همه ی تصاویر کتاب می باشد.
همچنین کاربر می تواند توسط لینک فهرست، به هر مبحث کتاب درسی مراجعه نمایید.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.