• اشتراک
شماره مجوز: 155/85/968741
"حسن اکلیلی مرد میانسالی است درشکه چی میدان نقش جهان اصفهان چند روز به نوروز مانده و مادر او وی را مجبور کرده تا ازدواج نکرده حق ورود به خانه را ندارد و بدین منظور خواهر را مامور کرده که برای او دختر مناسبی را پیدا کند نوروز می شود خواهر او و همسرش به مسافرت می روند خانه خود را به وی و پسرشان می سپارند وی از موقعیت پیش آمده استفاده می کند وخانه شوهر خواهر خود را تبدیل به محل اسکان مسافران نوروزی اصفهان می کنند که محلی برای اسکان پیدا نکرده اند و ...
کلمات کلیدی :خریددل خوش سیری چند-فروش دل خوش سیری چند-خرید اینترنتی-سریال ایرانی-سریال دل خوش سیری چند-سریال ایرانی دل خوش سیری چند"
شماره مجوز: 155/871452
شما اولين نفري باشيد كه نظر ارسال مي كند.
ارسال نظر