• اشتراک
شماره مجوز: 155/92/33314
\"سریال تاریخی ذبیح
شماره مجوز: 155/82135
کارگردان:
عباس مرادیان
مصطفی پور حامدی
بازیگران:
جمشید مشایخی - کاظم افرندنیا - مهوش افشارپناه - مصطفی پورحامدی - حیدر نیک آیین - ضیاء مدیرطاهری - سید علی اکبر پیغمبری - سودابه سیه پوش - منصوره میر معرب - زهرا قزلباش - طناز طباطبایی - مرجان اسکندری ...
و محمود مشروطه
تهیه کننده: سید محمد طاهری راد
\"
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.