• اشتراک
شماره مجوز: 155/90/201014
"کارگردان: بیژن بیرنگ، مهران رسام
بازیگران:
خسرو شکیبایی، مهرانه مهین ترابی، رامبد جوان، اکرم محمدی و ...
یکی از سریال هایی که در زمان خود با بازیگرانی چون حمیده خیر آبادی (نادره) ، خسرو شکیبایی ، مهرانه مهین ترابی ، رامبد جوان ، آتنه فقیه نصیری و اکرم محمدی بینندگان بسیاری را جذب نمود سریال ایرانی خانه سبز است که بعدها بازیگران جوان آن از شهرت مناسبی برخوردار شدند و نامی به دست آوردند ، سریالی که در تک تک سکانس های آن ساعت ها کار شده بود و هم اکنون زیبایی و پویایی آن را شاهد هستیم"
شماره مجوز: 155/119555
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.