• اشتراک
مناسب برای بازی در حمام و اماکن آبی
اسباب بازی حمام حباب ساز canpol : 
مناسب از بدو تولد 
تحریک گوش و چشم 
هماهنگی حرکتی 
با فشار دادن عروسک از دهانش حباب بیرون می آید 
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.