• اشتراک
تایپ مستقیم فارسی در برنامه های تحت ویندوز تایپ آینه ای برای صفحه آرایی کامل فارسی
تایپ مستقیم فارسی در برنامه های تحت ویندوز
تایپ آینه ای برای صفحه آرایی کامل فارسی
تایپ نستعلیق و امکان انتقال آن یه سایر برنامه ها
شامل 500 قلم زیبای فارسی
و..
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.