• اشتراک
شماره مجوز: 155/91/36914
پخش کامل ویژه برنامه تحویل سال 1394 شبکه سه با نام بهار نارنج

حدود 7 ساعت

زمان پخش: جمعه  29/12/94

تهیه کننده و مجری  : احسان علیخانی

-    ده ها چهره مطرح از حوزه سینما، تلویزیون، ورزش ، موسیقی و همچنین  نخبگان جوان کشور، مهمان ویژه برنامه تحویل سال  شبکه سه بودند . آیتم های گوناگونی نیز در حوزه های مختلف علمی و فرهنگی پخش شد.

به همراه گزیده برنامه تحویل سال 94 شبکه یک با اجرای علی ضیا
به همراه گزیده برنامه تحویل سال 94 شبکه پنج با اجرای ژاله صادقی
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.