• اشتراک
آموزش گویندگی و فن بیان ویا توان سخن گفتن در هر شرایط و هر زمان همراه با ایجاد اعتماد بنفس میباشد.
 امروزه بسیاری از نظریه‌پردازان و صاحب‌نظران علوم ارتباطات بر این عقیده‌اند که مهارت‌های ارتباطی نقش بسیار مهمی در موفقیت انسان چه در زندگی کاری و اداری و چه در زندگی شخصی آنان دارد.
درست صحبت کردن و بیان متناسب یکی از مهارت‌های اساسی ارتباطی در برقراری یک ارتباط موفق و موثر می‌باشد. در بیان اهمیت این مهارت ضرب‌المثل‌های فراوانی در ادب فارسی وجود دارد. از آن جمله «تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد» یا «پسته بی‌مغز چو دهن باز کند رسوا شود.» و از همه معروف‌تر ضرب‌المثل قدیمی فارسی: «زبان سرخ، سر سبز می‌دهد بر باد.»
فصاحت واژه ها ، عبارتها و جمله ها و فصاحت سخنران و گوینده ،یکی از ارکان فن بیان و از اصول مهم خطابه و سخنرانی است. فصاحت یعنی سادگی ،زیبایی، روانی و نهایتا شیوایی کلمه ها همراه با فراز و فرودهای مناسب هنگام تلفظ ،موسیقی دلنشین و زیبای واژه ها و جمله ها.
فصاحت واژه ها ، عبارتها و جمله ها و فصاحت سخنران و گوینده ،یکی از ارکان فن بیان و از اصول مهم خطابه و سخنرانی است. فصاحت یعنی سادگی ،زیبایی، روانی و نهایتا شیوایی کلمه ها همراه با فراز و فرودهای مناسب هنگام تلفظ ،موسیقی دلنشین و زیبای واژه ها و جمله ها.
آموزش فن بیان و سخنرانی شامل:
مقدمه ای از فن بیان و سخنرانی
تفکیک الفبای فارسی
تمرین مصوت های زبان فارسی
تمرینات تنفسی
تمرینات تنفسی و بازتاب آن در بیان
تمرینات تنفسی و تمرین حروف
نحوه خواندن اخبار
نحوه خواندن داستان و غیره
نحوه خواندن متون در سبک های مختلف
تعریف گویندگی و سبک های گوینده
ویژِگی های گوینده
بهداشت صوتی
آناتومی صدا
نیروی صدا
شدت صدا
فن بیان
داشتن این مهارت تنها به گویندگان و مجریان رسانه ها محدود نمیشود بلکه جهت ایراد سخنرانی، برپایی همایش و شرکت در مذاکرات و مناظرات رسمی نیز میتوان از این مهارت بهره مند شد و حاضران و شنوندگان را مجذوب قدرت جادویی کلام خود نمود.
این نرم افزار همچنین جهت اساتید محترم، معلمان و کلیه افراد علاقمند جهت برقراری ارتباط کلامی مناسب و ایجاد تاثیر در مخاطب کاربرد فراوانی نیز دارد. 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.