• اشتراک
محمدعلی کلیدری – معصومه شربتی دانش و فن
موضوع           :          کتاب عناصر و جزئیات ساختمانی ( دتایل های اجرائی عمران معماری ) محمدعلی کلیدری
نام خارجی    :          .....
تعداد صفحه   :          
328 صفحه بزرگ
قیمت            :         18000 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 

فصل 1 :دیوارها
بعلت زیاد بودن توضیحات از ذکر آنها خودداری شده است
فصل 2 :    قالب بندی ( کفراژ ) شمع بندی  داربست
بعلت زیاد بودن توضیحات از ذکر آنها خودداری شده است
فصل 3 :    سازه های بتنی ( پی ها دال ها دیوارها پله ها تیرها ستون ها و ... )
بعلت زیاد بودن توضیحات از ذکر آنها خودداری شده است
فصل 4 :    سازه های فلزی ( ستون تیر ، پل ، سقف ، پله خرپا وسوله بادبند و ...
بعلت زیاد بودن توضیحات از ذکر آنها خودداری شده است
فصل 5 :قرنیز – سنگ آزاره شومینه دودکش
بعلت زیاد بودن توضیحات از ذکر آنها خودداری شده است
فصل 6 :    قطعات پیش ساخته بتنی
بعلت زیاد بودن توضیحات از ذکر آنها خودداری شده است
فصل 7 :    کفسازی ساختمان

بعلت زیاد بودن توضیحات از ذکر آنها خودداری شده است
فصل 8 :    دستگاه له
بعلت زیاد بودن توضیحات از ذکر آنها خودداری شده است
فصل 9 :    سقف ها ونورگیرها
بعلت زیاد بودن توضیحات از ذکر آنها خودداری شده است
فصل 10 :درز انبساط ( ژوئن – بند انبساط )

بعلت زیاد بودن توضیحات از ذکر آنها خودداری شده است
فصل 11 :    درب و پنجره نعل درگاه نرده دست انداز
بعلت زیاد بودن توضیحات از ذکر آنها خودداری شده است
فصل 12 :    محوطه سازی ، آماده سازی جداول ، انهار و کانال ها کانیوو آسفالت
بعلت زیاد بودن توضیحات از ذکر آنها خودداری شده است
فصل 13 :    سرویس های بهداشتی – آب روی بام – زهکشی
بعلت زیاد بودن توضیحات از ذکر آنها خودداری شده است
 
 
مولف             :     
 محمدعلی کلیدری – معصومه شربتی
مترجم           :      
ناشر             :      
دانش  و فن
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.