• اشتراک
آموزش تصویری و گام به گام ساخت ربات آموزش به شیوه مولتی مدیا، به صورت فیلم آموزشی به همراه فایلهای کد نویسی و برنامه نویسی مورد نیاز به همراه کلیه نرم افزارهای مورد نیاز
آموزش تصویری و گام به گام ساخت ربات
آموزش به شیوه مولتی مدیا، به صورت فیلم آموزشی
به همراه فایلهای کد نویسی و برنامه نویسی مورد نیاز
به همراه کلیه نرم افزارهای مورد نیاز
و...
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.