• اشتراک
شماره مجوز: 155/94/33314

تهیه کننده :محمد کاشانی

-مسابقه ورزشی آقای گزارشگر توانایی جوانان علاقه مند در حوزه گزارشگری فوتبال را در معرض قضاوت کارشناسان و گزارشگران باتجربه قرار  می دهد.
این برنامه جوانان علاقه مند در حوزه گزارشگری فوتبال  را با برگزاری آزمون های کتبی و  عملی    گزینش  می کند    .  این افراد  پس از شرکت در آزمون کتبی مرحله اول که شامل سرعت عمل  ، تسلط کامل بر زبان فارسی ، آشنایی با زبان انگلیسی ،   اطلاعات فوتبالی  و ... است  و کسب   نمره حد نصاب    به مرحله  دوم  مسابقه  گزارشگری راه  می یابند    و  مرحله سوم از رقابت استانداردهای گزارش ورزشی با جدیت بیشتری مورد توجه قرار می گیرد و اطلاعات عمومی  شرکت کنندگان در زمینه فوتبال، شناخت آنان از جزئیات این رشته ورزشی و فوتبالیست ها مورد اهمیت قرار دارد.