• کد محصول: 156
  • pelak8
  • قیمت : 3,500 تومان
  • اشتراک
سال 1916 کلنل کیت به بهانه ایجاد خط تلگراف به بلوچستان می آید. عیدوخان بی خبر از نقشه اش او را پذیرا می شود اما جی. انت و ملا علی با آگاهی از حیله آنها به مبارزه می پردازند..........پروانه نمایش : 106850 - 155/90
سال 1916 کلنل کیت به بهانه ایجاد خط تلگراف به بلوچستان می آید. عیدوخان بی خبر از نقشه اش او را پذیرا می شود اما جی. انت و ملا علی با آگاهی از حیله آنها به مبارزه می پردازند.
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.