• اشتراک
خود اشتغالی را از همین امروز شروع کنید. موفقیت و کسب ثروت از زبان بریان تریسی معروفترین نویسنده و مشاور دنیا در زمینه موفقیت به زبان فارسی
بیش از 4 ساعت آموزش کامل رازهای موفقیت و ثروتمند شدن
عناوین و محتویات این مجموعه:
رازهای موفقیت در شغل و کسب کار
چگونه ثروتمند شویم
سمینارهای موفقیت برایان
راههای موفقیت مالی از شرکت Actualized.orj
DVD Player قابل پخش در تمام دستگاههای خانگی

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.