• اشتراک
اصول و روش های سرمایه گذاری در بازار بورس آشنایی کامل با سرمایه و اصول سرمایه گذاری و درآمد زدایی در بازار بورس
اصول و روش های سرمایه گذاری در بازار بورس
آشنایی کامل با سرمایه و اصول سرمایه گذاری و درآمد زدایی در بازار بورس
بیش از 6 ساعت ویدئویی فارسی
آموزش مرحله به مرحله بازار بورس
اصول و روش های سرمایه گذاری در بازار بورس
DVD Player قابل پخش در تمام دستگاههای خانگی
 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.