• اشتراک
آموزش پرورش قارچ خوراکی بیش از 4 ساعت آموزش فارسی
بیش از 4 ساعت آموزش فارسی پرورش قارچ های خوراکی
آموزش پرورش توت فرنگی در منزل به زبان ساده
آشنایی با خط تولید قارچ به صورت صنعتی از برداشت تا بسته بندی و عرضه در بازار
عناوین و محتویات این مجموعه:
شروع کار با کیک های BRF
اضافه کردن لایه پوششی
پنج گام برای آماده کردن بذر
آماده کردن گندم سیاه یا علف چاودار
انتقال بین بذری
تولید مثل بافت قارچ
تلقیح در مدت ضد عفونی
و...
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.