• اشتراک
این پکیج تصویری است
موضوع پکیج          :          پکیج قدرت قلب ( راز ) THE SECRET
خلاصه آموزش        :         
 فیلم آموزشی قدرت قلب ما را با نیروی شگفت آور  و هوشمند قلب آشنا می کند .
شواهدی وجود دارد که قلب فراتر از یک اندام فیزیکی است ما با شناخت قدرت قلب به گنج درون سینه خود پی می بریم . گنجی که دقیق ترین مسیر برای رسیدن به تعالی آرامش ثروت سلامتی و موفقیت در روابط را در زندگی برای ما  قرم می زند  و مارا به سوی زندگی با عشق بجای ترس سوق می دهد . قلب پتانسیل ایجاد یک جهش کوانتومی و ایجاد ظرفیت عشق و هدایت انسان به سطوح بالا آگاهی و فضای روح را دارد .
حکمتی از استادان معنوی  و روانشاسی ، اکهارت توله ، پائولوکوئیلو ، دیپاک چوپرا ، مارک نپو ، گری زوکاو مایا آنجلو و ایزابل آل پنده و ...

زیر گروه               :           روانشناسی
تعداد لوح              :          3 لوح
شرکت سازنده      :          سهند نوین
قیمت پکیج           :          12500 تومان
 
مباحث و سرفصل ها
 
 

فیلم آموزشی قدرت قلب ما را با نیروی شگفت آور  و هوشمند قلب آشنا می کند .
شواهدی وجود دارد که قلب فراتر از یک اندام فیزیکی است ما با شناخت قدرت قلب به گنج درون سینه خود پی می بریم . گنجی که دقیق ترین مسیر برای رسیدن به تعالی آرامش ثروت سلامتی و موفقیت در روابط را در زندگی برای ما  قرم می زند  و مارا به سوی زندگی با عشق بجای ترس سوق می دهد . قلب پتانسیل ایجاد یک جهش کوانتومی و ایجاد ظرفیت عشق و هدایت انسان به سطوح بالا آگاهی و فضای روح را دارد .
حکمتی از استادان معنوی  و روانشاسی ، اکهارت توله ، پائولوکوئیلو ، دیپاک چوپرا ، مارک نپو ، گری زوکاو مایا آنجلو و ایزابل آل پنده و ...

 
قابلیت ارسال نظر غیرفعال شده است.